Author Archives: admin

Helyzetjelentés, a Színvarázs Tehetséggondozó​ Rajzszakkör ​tevékenységéről​

(​2017/2018-as tanév első félév​)​

A szakkör​i foglalkozásokat az​ 5-6-7.osztályos alkotni szerető, rajzolni tudó gyerekek​ látogatják ​változó létszámban: 10-15 fő. A szakkör tematikája szerint általában városi -, megyei -, és országos rajzpályázatokra készülünk illetve a szakkörtagok egyéni igényei szerint saját stílusukat fejlesztjük. Vannak egyéb grafikai és festészeti feladatok, és olyan is volt már, hogy mindenki szabadon választott témában, tetszőleges eszközzel alkotott.

Eredményeink:

Októberben a szegedi Somogyi Könyvtár Csillag téri fiókkönyvtára által kiírt ” Mitől vagyok boldog?” című rajzpályázaton
Kiss Bendegúz 5. A osztályos tanuló rajzával Különdíjat nyert.
Novemberben a  Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi Tanszéke által kiírt alkotói pályázaton
Székely Kolos 5. A osztályos tanuló portrérajzával I. díjat nyert korcsoportjában!
  ​
Gratulálunk Nekik!
Csókási Katalin
művésztanár​

Mesemondó verseny az Agórában

2018. február 2-án került megrendezésre a Százszorszép Mesegyűrű Mesemondó verseny Csongrád megyei fordulója az Agórában. Iskolánkból több tanuló is készült  mesével a versenyre. Közülük Hallai Flóra 2. b osztályos tanuló első, Radics Péter 2. b osztályos tanuló harmadik  és Makhult Levente 3. b osztályos tanuló első helyezést ért el. Gratulálunk a szép teljesítményhez!  Felkészítő tanáraik Huszár Ágnes és Szabó Edit.

mesemondó3

Január 26-án az 5.a osztály Budapesten járt kirándulni.

Január 26-án az 5.a osztály Budapesten járt kirándulni. A délelőtt folyamán megnéztük a Tropicariumot. Nagy érdeklődéssel álltak diákjaink a hatalmas akváriumok előtt, s csodálattal nézték a színpompás halakat. Délután ellátogattunk a Csodák Palotájába. Itt csatlakoztak hozzánk a 7-8. osztályos tanulók is. Közösen megnéztünk egy rendhagyó fizika órát, melynek témája a fénytan volt. Itt érdekességeket láttunk és tudtunk meg a fény terjedéséről s a lézer sajátosságairól. Ezt követően a tanulók önállóan használhatták a különböző kísérleti eszközöket. Önfeledten játszottak, miközben ismereteiket bővítették.

Informatika szakos tanár – rendszergazda állás

Szegedi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Dózsa György Általános Iskola 

informatika szakos tanár – rendszergazda

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6721 Szeged, Szent György tér 7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaidő 50%-ában informatika tantárgy oktatása a tantárgyfelosztás szerint, 50%-ában rendszergazdai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 5. pontja alapján meghatározott, a tantárgynak megfelelő szakos tanár illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

 

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

 

•         tanításban szerzett gyakorlati tapasztalat

•         weblapkészítés, -szerkesztés

•         rendszergazda munkakörben szerzett gyakorlat (közoktatási intézményben)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló okiratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szuromi István intézményvezető nyújt, a 62/592-590 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6721 Szeged, Szent György tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/01076-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos tanár – rendszergazda.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Szuromi István intézményvezető részére a igazgato.dozsa.iskola@int.ritek.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony 50%-ban informatika szakos tanári, 50%-ban rendszergazdai feladatok ellátása érdekében keletkezik.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Búcsúzunk

2018. február elején elhunyt Kecskés Antal nyugalmazott igazgató úr, aki 38 esztendeig tanított és ebből 35 éven át volt a Dózsa György Általános Iskola igazgatója. Kémia-fizika szakos tanárként végzett 1955-ben a Szegedi Tudományegyetemen.

A pályája elején sok nehézséggel találta magát szemben. Különböző szakköröket szervezett, ahol nagy gondot fordított a tehetséggondozásra. A tanulásban lemaradó tanulók számára pedig a fölzárkóztatásuk érdekében lelkiismeretesen megszervezte a korrepetálásokat. Az ő irányítása alatt az iskola részt vett a politechnikai képzés bevezetésében. Országos tanfolyamokat tartott, ahol megtanították a kezdő nevelőket a tantárgy oktatására. Az iskola tanulóival számos kísérleti eszközt készítettek fizikához, kémiához, biológiához. A szülők segítségével kerámia szakkört indított, melynek munkájában ő maga is tevékenyen részt vett. Az itt készült dísztárgyakkal több országos versenyen is nyertek az iskola diákjai.

30 évvel ezelőtt, Tóni bácsi kezdeményezésére és támogatásával, megalakul a Dózsa Diáksportkör, amely a kajak-kenu, vitorlázás, kézilabda és a természetjárás sportágakat ölelte fel.

A kajak-kenu sportág iskolánkban történő meghonosítása így az ő nevéhez fűződik. Tóni bácsi egész munkásságát, életét az iskolának szentelte. Nyaranta, vízi vándortáborokat szervezett és részt vett ezek megvalósításában is, életre szóló élményeket biztosítva ezzel is az iskola diákjainak.

Az ő irányítása alatt vezettük be az olasz nyelv oktatását 1982-ben. Saját kezűleg készített taneszközöket, ha szükségesnek látta, maga mellé vette a legnehezebben nevelhető gyermekeket, vagy éppen formálta a szülők szemléletét. Mindig megérezte a jövő lehetőségeit, kihívásait. Évtizedekkel ezelőtt az ő kezdeményezésére csatlakozott iskolánk a számítástechnika oktatását bevezető intézményekhez. Szabad idejében még verseket is írt. Igazi polihisztor volt.

Kollégáival mindig emberségesen bánt. Segítette őket szakmai előrejutásukban.

Két évvel ezelőtt az iskolánk felterjesztése nyomán, megkapta az egyik legnagyobb elismerést, az

„Életmű – Díjat”.

Élete örökre példa marad számunkra.

Nyugodjék békében.

A kép az "Életmű-Díj" átadása után a városházán készült,2016 május 27-én.

A kép az “Életmű-Díj” átadása után a városházán készült,2016 május 27-én.

A Szegedi Dózsa György Általános Iskola az Európai Tehetségsegítő Hálózat tagja

„Gratulálunk és szeretettel üdvözöljük Intézményüket az Európai Tehetségsegítő Hálózat tagjaként!…”

Így köszöntötte Fuszek Csilla, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatója levélében Intézményünket Tehetségpontunkat, amely ez év januárja óta, egy nyertes pályázat eredményeképpen, az Európai Tehetségsegítő Hálózat tagja: http://etsn.eu

A Hálózatnak 41 országból mintegy 350 (320 európai) intézmény tagja van, melyek folyamatosan felkerülnek az ETSN tehetségtérképére: http://etsn.eu/map-of-etsn/

A Hálózat facebook oldala:

https://www.facebook.com/groups/EuropeanTalentSupportNetwork/.

magyarul pedig itt  lehet információkhoz jutni:
http://tehetseg.hu/europai-halozat
http://www.talentcentrebudapest.eu/hu .

nemrég  Ifjúsági Platformmal is bővült, YOUTH PLATFORM néven, mely 20 országból. 80 tagot számlál:

http://echa.info/175-youth-platform-of-the-european-talent-support-network-description-of-aims-and-membership-criteria

Az ETSN története 2011-ben kezdődött, amikor a budapesti uniós elnökségi konferencián a résztvevők egy zárónyilatkozatban fejezték ki az Európai Tehetségsegítő Hálózat megalakításának szándékát. A szándékból valóság lett, 2015-ben megalakult az Európai Tehetségsegítő Hálózat_az ETSN.

De mi is az ETSN? Egy fejlődő rendszer, kapcsolatrendszer, mely összefogja az Európai Tehetségpontokat, melyeknek tevékenységével az európaiság és nemzeti hagyomány a tagok aktivitásával és elkötelezettségével bővül, fejlődik és válik tehetségeink mozgatójává. Ahol az Európai Tehetségpontok folyamatos kapcsolatban vannak egymással, közös gondolkodásban együttműködve, együtt gondolkodva tevékenykednek a tehetséggondozás folyamatában, információikat, jó gyakorlataikat, tapasztalataikat megosztva egymással, egymás közt. Magyarországnak kiemelt szerepe van ebben, hiszen Csermely professzor hálózatosodással kapcsolatos tehetséggondozási elgondolása, egyedülálló, követendő és hatékony. A tehetségsegítő hálózatosodás gyakorlata, annak fogalomrendszere, az Európai Tehetségsegítő Hálózat kialakításában és munkájában meghatározó lett, s ezek a lépések, valamint a magyarországi tehetséggondozás  jó gyakorlatai,  az ezzel kapcsolatos gazdag tapasztalatok a Hálózat építő kövei egyben. Ez a hagyományrendszer és tudás rendkívül nagy segítséget jelent az Európai Tehetségsegítő Hálózat hazai és európai népszerűsítésében, kiépítésében.

De fontos szerepet játszik az a húsz  Európai Tehetségpont, köztük a BUDAPESTI, amely koordinálja a Hálózat munkáját, törekvéseit.

etc

Néhány, az Európai Tehetségsegítő Hálózatba kerülés követelményei közül:

- a magas szintű tehetségsegítő munka
- az egymás iránti nyitottság
– a nemzetközi kapcsolatépítésre és együttműködésre való törekvés
- a jó gyakorlatok megosztására való hajlandóság
- a nemzetközi projektekben való részvétel

A Hálózattal kapcsolatos dokumentumok, adatok, cikkek, és az Európai Tehetségtérkép is angol nyelvű, így a hatékony információáramlás biztosítása érdekében az angol nyelven való felsőfokú kommunikáció követelmény.

Az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal való egyre többszálú kapcsolatai révén pedig minden bizonnyal  elérhetők lesznek az uniós források is.

Íme az az összefoglaló, mely a Pályázati adatlapunk egyik fontos eleme volt:

„A tehetséggondozás magyar modellje, a hálózatos tevékenységben rejlő, hatékony sokszínű tehetséggondozás színtere a Tehetségpont. Tehetségpontként, Európai Tehetségpontként is fontosnak tartjuk e modell céljainak, elvárásainak érvényesülését, a magyar tehetséggondozó hagyományok európai megismertetését. Szegedi, Dózsás Tehetségpontként a helyi tehetséghagyományok tovább fejlesztését kívánjuk erősíteni, az európai elgondolások, tradíciók és tapasztalatok alapján.

A munkák, tevékenységek, célok és tennivalók összehangolását, a mieinkkel e közös törekvések és eredmények megismertetését itthon és Európában egyaránt.

Reméljük sikeres és hatékony lesz Tehetségpontunk immár Európai Tehetségpontként való tevékenysége az Európai Tehetségsegítő Hálózat tagjaként.

etsn_logo

Mészárosné Surányi Olga
TP  koordinátor

Magyar Kultúra Napja 2018

Január 19-én ünnepeltük meg felső tagozatos tanulóinkkal a Magyar Kultúra Napját. A műsorban a versek mellett népdalokat, furulyaszólót is hallgattunk. Az ünnepségen a megemlékezés minden eleme a magyar nép kultúrájának hagyományos értékeit elevenítette föl. Maradandó, fölemelő érzés volt az a mozzanat, amikor minden tanuló az énekkarral együtt énekelte a Himnuszt.

Mátyás király udvarában vendégeskedtünk

Január 12-én a 4.b osztály tanulói a szegedi Dóm látogatóközpontjában jártak a Mátyás király emlékév alkalmából. Az előtérben már úgy érezték magukat a gyerekek, mintha egy időgéppel visszarepültek volna egy számukra ismeretlen világba. A mesélő, aki fogadott bennünket, egy Mátyás királyról szóló mesével szórakoztatta őket. Utána reneszánsz zenét hallgattak. A korhű ruhákban előadott zeneszámok teljesen elvarázsolták a gyerekeket. Megismerkedtek a hangszerekkel is. A nyenyere és a spanyol duda volt a két kedvenc. Utána kimentek a Dóm térre, ahol Mátyás katonáiként karddal harcoltak egymás ellen. A gyerekek egy újabb felejthetetlen élménnyel tértek vissza az iskolába.

Színdarab Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő című művéből

A 4.a osztály, osztályfőnökük, Szabóné Csepregi Boglárka rendezésében 80 perces, háromfelvonásos színdarabot adott elő Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő című művéből. Az aktuális tanulnivalók felhasználásával, a klasszikus mű még kiegészült egy környezetvédelmi fejezettel. Hogyan is viselkednek az ismert karakterek a reklámok vásárlásra ösztönző világában? A 29 aktív „segédrendező” jó ötleteivel gördítette tovább a próbafolyamatokat. A jelmezek jelzésszerűek voltak, velük adódtak át a szerepek is. Mert ez egy olyan osztály, ahol mindenki játszani akar és egymásért sok szöveg tanulását is bevállalja! Az eredmény pedig szuper volt!

Mit tehetnek a gyerekek „Glóbiért”?

A 4.a és 4.b osztályosok vegyes csapatai kétfordulós vetélkedőn vettek részt a Somogyi-könyvtárban. A két osztályfőnök, Bogi néni és Magdi néni felváltva kísérte a csoportokat. A téma az ökotudatos élet volt. Mit tehetnek a gyerekek „Glóbiért”? Az elméleti feladatokat a csapatok fej-fej mellett kiválóan oldották meg. Ekkor jött a keményebb próba, a gyakorlat. A meseszobában bolt nyílt, az ott található termékeken fel voltak tüntetve a lényeges adatok. Minden csoport saját bevásárlólistával indult, amiről felváltva vásárolhattak a gyerekek. A végső pontozásnál a megvett termékek mennyiségén kívül, a megbeszélt ökotudatos szempontok számítottak, illetve, hogy hazai terméket sikerült-e választani. A csomagolóanyag, a kiszerelés megfigyelése és az egyéni és csoportos döntéshozatal gyakorlása a valós életre készítette a gyerekeket. Reméljük, hogy ilyen gondos, figyelmes kezekben hamarabb gyógyulnak majd „Glóbi” sebei!