Tag Archives: könyvtár

A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye – kiállítás

MÁTYÁS KIRÁLY KORVINÁI KÖZÖTT

2019 február 9 – én, szombaton, Iskolánk 21 fős csapata, Mészárosné Surányi Olga vezetésével és Szabóné Csepregi Boglárka kíséretével Budapestre kirándult, ahol megtekintette az Országos Széchényi Könyvtárban látható: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye című kiállítást.

Tette ezt annak apropóján, hogy Intézményünk e tanévben egy sikeres Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat megvalósításának folyamatában van, melynek címe Reneszánsz családi művészhetek.

E program témája éppen egyik legnagyszerűbb királyunk, I. Mátyás király és kora, azaz a magyarországi humanizmus és reneszánsz ideje. Mint ismeretes, tavaly Mátyás születésének és királlyá választásának évfordulóját ünnepelte a magyarság, és ennek emlékezetére lett kihirdetve a MÁTYÁS EMLÉKÉV. Úgy gondolom, azonban, hogy e királyunk példaadó szellemiségével, tetteivel mindenkor érdemes foglalkozni, alakját személyiségét megőrizni és továbbadni mindenkor kötelességünk.

Szombati budapesti kirándulásunk pedig egyfajta érzelmi ráhangolódás is volt egyben. Megtekinthettük a valamikori híres, mintegy 2500 darabból álló könyvtárából azt a 32 Corvinát, melyek között számtalan különlegesség is volt, s melyek egy jó része Olaszországból, az Egyesült Államokból „utazott „ hozzánk, először és talán utoljára, a magyar közönség elé.

E meghatóan gyönyörű, festői helyszín, Mátyás királyunk székhelye, a Budai Vár és annak Széchenyi Könyvtára, méltó helyszíne volt e nem mindennapi kiállításnak. Külön köszönet illeti a kiállításon minket kalauzoló kedves tárlatvezetőnket, Albert Rékát, aki kellemes hangulatú, sok információval szolgáló tárlatvezetése hozzájárult e különleges, maradandó szombati élményünkhöz.
A kiállítás Hunyadi Mátyás könyvtárának egy új felfedezésével ismertette meg a látogatókat, azaz, hogy a királyi udvarban is, BUDÁN! is készültek az itáliaiakhoz hasonlóan értékes kéziratok. Hogy számos akkor híres és felkapott kódex készítő olasz mester dolgozott Budán, a király hívását követve, több éven keresztül. Mindez azt bizonyítja számunkra, hogy magas színvonalon működött e budai műhely is. Tisztelettel és megbecsüléssel szemléltük Mátyás király örökérvényű életművének eme jelentős vívmányát, amit BIBLIOTHECA CORVINA néven ismer mindenki.
És a MI megbecsülésünk jeléül is álljanak itt hűséges krónikásának szép sorai:

Antonio Bonfini: Mátyás király
Épített paloták, öntött szobrok, remek ajtók hirdetik,
ó Mátyás, nagyszerű szellemedet.
Sok diadalt nyertél, neved nem enyészik.
Örökké őrzi érc, márvány, virtusod és a betű.

MÉSZÁROSNÉ SURÁNYI OLGA

corvina

corvina_1 corvina_2

A Corvinák egy része digitálisan is megtekinthető itt!

Header forrása: Agathias: De bello Gothorum, OSZK Cod. Lat 413. (Fotó: Török Máté)