Tag Archives: Mátyás király

MÁTYÁS KIRÁLY LAKOMÁJA -ahogy a Dózsában „megálmodtuk”

A 4. TEHETSÉGNAP keretében láthatta a Szegedi Dózsa György Általános Iskola közössége azt a produkciót, mellyel a 2018/2019 -es a tanévben megvalósuló, CSALÁDI RENESZÁNSZ MŰVÉSZHETEK címet viselő tehetséggondozó pályázati programot lezártuk.

Egy évvel ezelőtt a Nemzeti Tehetség Program által kiírt művészeti tehetséggondozást megcélozó pályázati lehetőséggel próbálkozott az Intézmény Tehetség Támogató Munkaközössége. Az elképzelés és az ötletek megbeszélése után elkészült a pályázati munka és beadásra került, majd kaptuk a hírt: elnyerte a bíráló bizottság „tetszését”, azaz pályázatunk nyert.

Jelen tanévünk során pedig sor kerülhetett a megvalósításra. Azaz, azokra a programokra, amik egy tehetséggondozó program részei. Így megtörténhetett a budapesti Korvinák megtekintését célbavevő kirándulás, a Mátyás királlyal kapcsolatos történetek meghallgatására, értelmezésére, az iskolában meglévő más, nyertes pályázatokhoz való bekapcsolódásra, kiállításokra, és arra a színpadi előadásra való készülésre, melynek eredménye volt a tegnapi, mintegy egy órás előadás. Pályázatunk Mátyás királyhoz kapcsolódik, mivel a tavalyi Mátyás évet éppen Szeged városában nyitották meg.

E tegnap bemutatott iskolai színpadi produkcióval Mátyás király esküvői lakomáját próbáltuk a művészet területeinek összekapcsolásával megjeleníteni színpadra vinni. Produkciónk az irodalom, a zene, a képzőművészet, a tánc eszközeivel varázsolta elénk a több, mint ötszáz évvel ezelőtti jeles történetet. Ebben a folyamatban két osztály 20 növendéke vett részt, azaz az 5 A és a 6 A osztály tíz-tíz tanulója készült erre a produkcióra mintegy három hónapon keresztül, Szabóné Csepregi Boglárka tanárnő vezetésével, aki egyben a kizárólag erre az alkalomra készült darabot is írta és rendezte.

Természetesen köszönet illeti azon kollégákat, akiknek munkája, segítsége nélkül mindez nem valósulhatott volna meg, azaz külön köszönjük Kispál Judit, Kiss Klára, Szabóné Horváth Éva, Szekeres Barbara, és Csókás Katalin tanárnőknek a segítséget, de természetesen köszönet illeti Intézményünk vezetését is.

Jó érzés volt, hogy Galeotto Marzio szavaival élve, azon királyunknak állítottunk emléket, „aki… hadi erejével az Oczeánt s az adriai tengert birodalma határává, országát méltó, európai állammá tette, s megszabadította a fenyegető török veszedelemtől…”

Mészárosné Surányi Olga
pályázati program felelős

Header kép forrása

A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye – kiállítás

MÁTYÁS KIRÁLY KORVINÁI KÖZÖTT

2019 február 9 – én, szombaton, Iskolánk 21 fős csapata, Mészárosné Surányi Olga vezetésével és Szabóné Csepregi Boglárka kíséretével Budapestre kirándult, ahol megtekintette az Országos Széchényi Könyvtárban látható: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye című kiállítást.

Tette ezt annak apropóján, hogy Intézményünk e tanévben egy sikeres Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat megvalósításának folyamatában van, melynek címe Reneszánsz családi művészhetek.

E program témája éppen egyik legnagyszerűbb királyunk, I. Mátyás király és kora, azaz a magyarországi humanizmus és reneszánsz ideje. Mint ismeretes, tavaly Mátyás születésének és királlyá választásának évfordulóját ünnepelte a magyarság, és ennek emlékezetére lett kihirdetve a MÁTYÁS EMLÉKÉV. Úgy gondolom, azonban, hogy e királyunk példaadó szellemiségével, tetteivel mindenkor érdemes foglalkozni, alakját személyiségét megőrizni és továbbadni mindenkor kötelességünk.

Szombati budapesti kirándulásunk pedig egyfajta érzelmi ráhangolódás is volt egyben. Megtekinthettük a valamikori híres, mintegy 2500 darabból álló könyvtárából azt a 32 Corvinát, melyek között számtalan különlegesség is volt, s melyek egy jó része Olaszországból, az Egyesült Államokból „utazott „ hozzánk, először és talán utoljára, a magyar közönség elé.

E meghatóan gyönyörű, festői helyszín, Mátyás királyunk székhelye, a Budai Vár és annak Széchenyi Könyvtára, méltó helyszíne volt e nem mindennapi kiállításnak. Külön köszönet illeti a kiállításon minket kalauzoló kedves tárlatvezetőnket, Albert Rékát, aki kellemes hangulatú, sok információval szolgáló tárlatvezetése hozzájárult e különleges, maradandó szombati élményünkhöz.
A kiállítás Hunyadi Mátyás könyvtárának egy új felfedezésével ismertette meg a látogatókat, azaz, hogy a királyi udvarban is, BUDÁN! is készültek az itáliaiakhoz hasonlóan értékes kéziratok. Hogy számos akkor híres és felkapott kódex készítő olasz mester dolgozott Budán, a király hívását követve, több éven keresztül. Mindez azt bizonyítja számunkra, hogy magas színvonalon működött e budai műhely is. Tisztelettel és megbecsüléssel szemléltük Mátyás király örökérvényű életművének eme jelentős vívmányát, amit BIBLIOTHECA CORVINA néven ismer mindenki.
És a MI megbecsülésünk jeléül is álljanak itt hűséges krónikásának szép sorai:

Antonio Bonfini: Mátyás király
Épített paloták, öntött szobrok, remek ajtók hirdetik,
ó Mátyás, nagyszerű szellemedet.
Sok diadalt nyertél, neved nem enyészik.
Örökké őrzi érc, márvány, virtusod és a betű.

MÉSZÁROSNÉ SURÁNYI OLGA

corvina

corvina_1 corvina_2

A Corvinák egy része digitálisan is megtekinthető itt!

Header forrása: Agathias: De bello Gothorum, OSZK Cod. Lat 413. (Fotó: Török Máté)